Kuopion Lennokkikerho Kihu ry - Yleishyödyllinen yhdistys vuodesta 1989

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Kuopion Lennokkikerho Kihu ry

Makasiininkatu 6 A 32, 70100 Kuopio

040 5664637, info@kuopionlennokkikerho.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Reinikka

Makasiininkatu 6 A 32, 70100 Kuopio

040 5664637, info@kihukauppa.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja palvelusuhteen ylläpito

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, yhteystiedot, IP-osoite, tilauksen sisältö, toimitus- ja maksutapa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkailta kerättävät tiedot maksusuorituksen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja on mahdollista luovuttaa viranomaisten pyynnöstä.

Henkilötietoja luovutetaan verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi, kuten esimerkiksi pankille maksutapahtuman mahdollistamiseksi

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki henkilötiedot säilytetään suojatuissa järjestelmissä, joihin ei ole suoraa pääsyä internetistä. Kaikissa ylläpidollisissa toimissa käytetään vähintään 2-tasoista kirjautumista sekä vahvasti salattuja yhteyksiä. Kaikki tietokantoihin tallennetut salasanat ovat vahvasti salattuja. Kassa, kirjautuminen ja muut salasanoja tai henkilötietoja sisältävät sivut on suojattu vahvalla pankkitasoisella TLS-suojauksella.

Kaikki henkilötietoja käsittelevät järjestelmät sijaitsevat Suomessa, eikä henkilötietoja siirretä Suomen ulkopuolelle.